y6t5r

סוף סיפור ספרים יד שנייה בעברית באמסטרדם

www.sofsipur.nl

 


 

 

 

ספרות מתורגמת

 

הספרים מסודרים בסדר א"ב לפי שם המשפחה של הסופר


להגדלת תצלומי עטיפות הספרים יש ללחוץ פעם אחת, פעם נוספת

להגדלת הטקסט בגב הספר

    קבצים  

 

אשה לעניין - מבחר סיפורי הפלייבוי

מתרגמים שונים

325 עמ'

כתר
טוב

4 אירו

 

 

קובץ              

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

משה רון

האנשים הכחולים - סיפורים צפון-אמריקאיים
משה רון
294 עמ
'

הקיבוץ המאוחד
טוב

4 אירו

 קיבץ              

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 
    תרגומים מהולנדית  

 

אלסחוט, וילם

גבינה הולנדית
שולמית במברגר
149 עמ
'

עם עובד
טוב - כריכה קשה

3 אירו

 

שם סופר                

כותר

מהולנדית (בלגית)

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

אנקוויסט, אנה

השיבה הביתה

רן הכהן

375 עמ'

הקיבוץ המאוחד
טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מהולנדית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

אנקוויסט, אנה

הסוד

רן הכהן

202 עמ'

הקיבוץ המאוחד
טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מהולנדית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 
 

ברייס, סטפן

בורא המלאכים
ענבל זילברשטין

382 עמ'

כתר
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מהולנדית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 
 
שמור

ואן דר פלוכט, סימונה

כחול הירח
ד"ר אורן שדה-לייכט

267 עמ'

כנרת זמורה ביתן
טוב

4 אירו
שמור

 

שם סופר                

כותר

מהולנדית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 
 

ון סחנדל, ארתור

איש המים
שמואל שניצר

178 עמ'

עם עובד
ישן

2 אירו


 

שם סופר                

כותר

מהולנדית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 

טרין, פטר

השומר
רן הכהן

186 עמ'

כרמל
טוב

4 אירו


 

שם סופר                

כותר

מהולנדית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

א

 

נוטבום, קס

הסיפור הבא
רן הכהן
137 עמ
'

עם עובד
טוב - כריכה קשה

3 אירו

 

שם סופר                

כותר

מהולנדית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

קוך, הרמן

מר מ' היקר
ענבל זילברשטין
391 עמ
'

כתר - עברית
בסדר

3 אירו

 

שם סופר                

כותר

מהולנדית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

קוך, הרמן

ארוחת הערב
ענבל זילברשטין
262 עמ
'

כתר - עברית
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מהולנדית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

קרבה, טים

המערה
קרלה פרלשטיין
159 עמ
'

אריה ניר
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מהולנדית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

 

סופרים

 

אגוס, מילנה

מחלת האבנים
מרים שוסטרמן

122 עמ'

הקיבוץ המאוחד כתר
טוב  

4 איר

שם סופר                

כותר

מאיטלקית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

אגוס, מילנה

כשהכריש ישן
מרים שוסטרמן-פדובאנו

153 עמ'

הקיבוץ המאוחד כתר
טוב  

4 אירו

שם סופר                

כותר

מאיטלקית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

אגרס, דייב

זייתון

דנה אלעזר-הלוי

319 עמ'

כנרת זמורה ביתן
טוב 

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

   
 

אדוארדס, קים

בתו של שומר הזיכרון
נורית לוינסון

298 עמ'

מודן
טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

   
 

אדיגה, ארווינד

הטיגריס הלבן
יואב כץ

298 עמ'

ידיעות ספרים
טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

   

 

אדלר אולסן, יוסי

אישה בכלוב

ארז אשרוב

 383 עמ'

כנרת זמורה ביתן
טוב 

4 אירו

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר
 

   

אדמס, ויל

צופן הפרעונים

אסף כהן

397 עמ'

ידיעות ספרים
טוב

4 אירו
 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

אדמס, ויל

הצופן האלכסנדרוני

אסף כהן

428 עמ'

ידיעות ספרים
טוב

4 אירו
 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 
 

אובריאן, פלאן

חכמת המסכן
אמציה פורת

140 עמ'

עם עובד
טוב -כריכה קשה

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

אוונס, ניקולס

הלוחש לסוסים

עידית פז

304 עמ'

ספרית מעריב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

אולפסדוטיר, אידור אווה

פרפרים בנובמבר
גבי סילון
270 עמ
'

מודן

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

אונגר, ליסה

בלק אאוט
נורית לוינסון
334 עמ
'

מודן

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

אונגר, ליסה

שמץ של אמת

אריאלה רביב

295 עמ'

מודן
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

אוסטר, פול

ליל האוב

ברוריה בן ברוך

228 עמ'

עם עובד
טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

אוסטר, פול

מוסיקת המקרה
משה רון

198 עמ'

עם עובד
טוב

4 יורו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 

 

אוסלנדר,  שלום

תקווה (טרגדיה)

יעל סלע-שפירו

302 עמ'

כנרת זמורה ביתן
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

אופארל, מגי

אחרי שעזבת

שלומית אבירם-כנען
368 עמ
'

כנרת
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

אוקונור, ג'וזף

איש המכירות

מתי בן-יעקב

384 עמ'

זמורה ביתן

טוב

4 אירו


 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים

הוצאה                   

מצב

מחיר

 

 

 

אז'אר, אמיל

חרדתו של המלך סלומון
ניר רצ'קובסקי

302 עמ'

ידיעות ספרים
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מצרפתית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 

אטקינסון, קייט

מקרים אבודים
עפרה אביגד
354 עמ
'

עברית כתר
טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

אייטמטוב, צ'ינגיס

נמר השלג

דינה מרקון

257 עמ'

עם עובד
טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מרוסית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

אייטמטוב, צ'ינגיס

והיום איננו כלה

דינה מרקון ואמציה פורת

398 עמ'

עם עובד
טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מרוסית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

איילס, גרג

עקבות האלוהים

בן ציון הרמן

591 עמ'

ספר לכל
טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

איינדה, איזבל

זורו הולדת האגדה

אביבה ברושי

303 עמ'

זמורה ביתן
טוב 

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מספרדית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

איינדה, איזבל

פאולה

אביבה ברושי

303 עמ'

שוקן
טוב  - כריכה קשה

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מספרדית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

איינדה, איזבל

הסדר האינסופי

אביבה ברושי

323 עמ'

שוקן
טוב  - כריכה קשה

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מספרדית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

איינדה, איזבל

ארצי שהמצאתי

אביבה ברושי

441 עמ'

שוקן
טוב 

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מספרדית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

איירה, ססר

כך הפכתי לנזירה

אורית קרוגלנסקי

122 עמ'

כתר
טוב 

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מספרדית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

איסלר, אלן

הנסיך של שדרות וסט אנד

מרים טליתמן

249 עמ'

עם עובד
טוב

4 אירו
 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 


 

אלדרמן, נעמי

מרדנות
יעל אכמון
236 עמ
'

אופוס

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר

 

 

אליס, דבורה

המסע של פרוונה
תמר לנדאו
235 עמ
'

שוקן

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר

 

אל-שביב, טה חאמד

מלאכים חסרי בית
ברוריה הורביץ

368 עמ'

כנרת זמורה ביתן
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מערבית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 

אמברוס, דייוויד

אם האלוהים
מרים טליתמן

305 עמ'

עם עובד
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 

אמיס, קינגסלי

ג'ים בר-מזל
נעמי כרמל

277 עמ'

מועדון קוראי מעריב
טוב - כריכה קשה

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 

אנגלנדר, נתן

המשרד למקרים מיוחדים
כרמית גיא
438 עמ
'

כתר מטר
טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

אנדרוס, ראסל

איקרוס
מיטל שרון
431 עמ
'

קוראים
טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

אנדרסון, ג'ואן

נישואים לא גמורים

נורית לוינסון
203 עמ
'

מודן

טוב

4 אירו
 

שם סופר                

כותר
מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

אנדרסון, ג'ואן

שנה ליד הים

ארנה פרייזר
180 עמ
'

מודן

טוב

4 אירו


 

שם סופר                

כותר
מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

אנקוויסט, אנה

השיבה הביתה

רן הכהן

375 עמ'

הקיבוץ המאוחד
טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מהולנדית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

אנקוויסט, אנה

הסוד

רן הכהן

202 עמ'

הקיבוץ המאוחד
טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מהולנדית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

אנקוויסט, פר אולוב

ביקורו של רופא המלך

דנה כספי

202 עמ'

כתר
טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

משוודית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

 

אפרון, איימי

כך זה התחיל

אראלה טלנברג-לרר

152 עמ'

מטר

טוב

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים

הוצאה                   

מצב

 

 

 

אפשטיין, ג'ניפר קודי

הציירת משנחאי

מירית בר-אילן

452 עמ'

ידיעות ספרים
טוב 

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

אצ'וריה, לוסיה

אהבה, פרוזאק, סקרנות וספקות

יערית טאובר-בן יעקב

 488 עמ'

סלע
טוב 

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מספרדית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר

 

אקו, אומברטו

בית הקברות של פראג
אריה אוריאל

494 עמ'

כנרת זמורה ביתן
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאיטלקית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 
 

אקו, אומברטו

באודולינו
מרים שוסטרמן-פדובאנו

492 עמ'

כנרת
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאיטלקית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 


 

ארצ'ר, ג'פרי

ימים יגידו - כרך ראשון של "דברי ימי קליפטון"

כנרת היגינס-דוידי

380 עמ'

מודן

טוב

 4 אירו
 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

ארצ'ר, ג'פרי

חטאי האב - כרך שני של "דברי ימי קליפטון"

כנרת היגינס-דוידי

380 עמ'

מודן

טוב

 4 אירו
 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 


 

ארצ'ר, ג'פרי

סוד שמור - כרך שלישי של "דברי ימי קליפטון"

כנרת היגינס-דוידי

361 עמ'

מודן

טוב

 4 אירו
 

 

שם סופר                

כותר

 

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 


 

ארצ'ר, ג'פרי

קין והבל

אופירה רהט

428 עמ'

זמורה ביתן

טוב - כריכה קשה

 4 אירו
 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

 

ארוה, באזן

צפע בידי

בני ציפר

192 עמ'

עם עובד

בסדר

3 אירו

 

שם סופר                

כותר

מצרפתית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

באואר, בלינדהרפל

מתחת לאדמה
ברוריה בן-ברוך
269 עמ
'

כתר
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

באך, ריצ'ארד

גשר מעל ומעבר
יהודה יניב
288 עמ
'

כנרת
טוב - כריכה קשה

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

באך, ריצ'ארד

אין דבר מקרי
שלומית הנדלסמן
238 עמ
'

כנרת
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

באלדאצי, דיוויד

המייל האחרון
נורית לוינסון
470 עמ
'

מודן
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

באלדאצי, דיוויד

צדק אלוהי
אינגה מיכאלי
378 עמ
'

מודן
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

באלדאצי, דיוויד

פינת הגיהינום
נורית לוינסון
458 עמ
'

מודן
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

באלדאצי, דיוויד

נשיא מעל החוק
יוסף אשכול
399 עמ
'

ספרית מעריב
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

באלדאצי, דיוויד

להציל את פיית
אינגה מיכאלי
391 עמ
'

מודן
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

באלדאצי, דיוויד

משחק השעות
דוד חנוך
436 עמ
'

מודן
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

באלדאצי, דיוויד

האיש השישי
 כנרת היגינס-דוידי
439 עמ
'

מודן
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

באלדאצי, דיוויד

הפרס הגדול
 מאירה לבנת
415 עמ
'

מודן
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

באנוויל, ג'ון

תיק הראיות

אלינוער ברגר

260 עמ'

עם עובד
טוב

4 אירו

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

באנוויל, ג'ון

המוקצה

אלינוער ברגר

339 עמ'

הקיבוץ המאוחד
טוב

4 אירו

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

באנק, ז'וז'ה

השחיין

טלי שוורצשטיין-בדר

211 עמ'

כתר

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מגרמנית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

בארי, ברונוניה

הקוראת בתחרה

שרה ריפין

380 עמ'

כנרת זמורה ביתן

טוב

4 אירו

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

בארי, דייב

עסקים מפוקפקים

אפרת גורוחובסקי-בוטל

271 עמ'

אריה ניר

טוב

4 אירו

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

בארנס, ג'וליאן

שולחן הלימון

אורטל אריכה

219 עמ'

זמורה ביתן
טוב 

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

בוארקי, שיקו

חלב שנשפך

אראלה טלנברג לרר

149 עמ'

עם עובד

טוב

4 אירו

שם סופר                

כותר

מפורטוגלית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

בולניו, רוברטו

2666

אדם בלומנטל

888 עמ'

עם עובד

טוב

4 אירו

שם סופר                

כותר

מספרדית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

בולניו, רוברטו

קמע

אדם בלומנטל

153 עמ'

עם עובד

טוב

4 אירו

שם סופר                

כותר

מספרדית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

 

בולניו, רוברטו

כוכב רחוק

טל ניצן

167 עמ'

עם עובד

טוב

4 אירו

שם סופר                

כותר

מספרדית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

בולניו, רוברטו

נוקטורנו בצ'ילה

טל ניצן

147 עמ'

עם עובד

טוב

4 אירו

שם סופר                

כותר

מספרדית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

בונדריק, שראמי

חמניות

מרב זקס-פורל

395 עמ'

ידיעות ספרים

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

בוקסבאום, ג'ולי

ההיפך מאהבה

אינגה מיכאלי

270 עמ'

מודן
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

בורוז, וויליאם ס'

ג'אנקי
אהוד תגרי

189 עמ'

ידיעות ספרים - ספרי חמד
טוב

4 אירו


 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 

 

בושנל, קנדס

סקס והעיר הגדולה

נורית יהודאי

192 עמ'

קיקרו

טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 

 

 

בושנל, קנדס

זה ג'ונגל שם בחוץ

דליה גל

447 עמ'

כנרת

טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 

 

בייקר, קווין

דרימלנד

יובל כשדן

395 עמ'

הד ארצי

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

בילינגהם, מארק

ישנונית

קטיה בנוביץ'

349 עמ'

כנרת זמורה ביתן

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

ביינהרידג', בריל

מאסטר ג'ורג'י

סמדר מילוא

190 עמ'

עם עובד

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

 

בינצ'י, מייב

מסע השיבה

שלומית אייזנברג

191 עמ'

אור-עם

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

ביסיו, סרחיו

זעם

שוש נבון

240 עמ'

סמטאות

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מספרדית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

בל, היינריך

מכירת החיסול של הכאב

טלי קונס

143  עמ'
הקיבוץ המאוחד

טוב

4 אירו
 

 

 

שם סופר                

כותר

מגרמנית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 

בל, היינריך

סיומו של מסע שירות

צבי ארד

143 עמ'

הקיבוץ המאוחד

טוב

3 אירו
 

 

 

שם סופר                

כותר

מגרמנית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 

בלום, איימי

האהבה ממציאה אותנו

אירית ארב

183 עמ'

בבל

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

בן ג'אלון, טאהר

הלילה הקדוש

עדה פלדור

209 עמ'

עם עובד
טוב - כריכה קשה

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מצרפתית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

בנט, אלן

כל כללי הטקס

214 עמ'

אחוזת בית
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 


 

בנטוק, ניק

גריפין וסאבין - תכתובת מופלאה

איבון קומר

כ-40 עמ'

כנרת

טוב

 4 אירו

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 


 

בנקס, איאן

שותפות לפשע

אלאונורה לב

369 עמ'

ידיעות אחרונות - ספרי חמד

טוב

 4 אירו

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

בנקס, ראסל

המתיקות שאחרי

מולי מלצר

262 עמ'

ידיעות ספרים עליית הגג

טוב

 4 אירו

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

בקמן, פרדריק

איש ושמו אובה
יעל צובארי
319 עמ
'

ידיעות ספרים
טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

משוודית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

בראון, דן

מלאכים ושדים
נורית לוינסון
435 עמ
'

מודן
טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

בראון, דן

שם הצופן: מבצר דיגיטלי
אינגה מיכאלי

383 עמ'

מודן
טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

בראון, דן

נקודת ההונאה
בועז וייס
413 עמ
'

מודן
טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

 

בראון, דן

צופן דה וינצ'י

נורית לוינסון

446 עמ'

מודן

טוב

4 אירו

 

שם סופר

כותר

מאנגלית   

מס' עמודים

הוצאה  

מצב

מחיר

 

 

ברברי, מוריאל

אלגנטיות של קיפוד

שרון פרמינגר

321 עמ'

כתר

טוב

4 אירו
 

 

 

שם סופר                

כותר

מצרפתית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 

ברג, סיביל

תודה רבה על החיים

ארז וולק

380407 עמ'

עם עובד

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מגרמנית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

 

ברג'ר , מלווין

גאות הדם

רחל וול

380 עמ'

כנרת

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

ברדט, ג'ון

קעקוע בנגקוק

אריאלה רביב

324 עמ'

מודן
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 


 

ברווין, מרגוט

פרח חממה ותשעת צמחי התשוקה
מיה בנסקי
256 עמ
'

מודן
טוב

4 אירו


 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר

 


 

ברטון, פיונה

הילדה

אילן פן

392 עמ'

פן ידיעות אחרונות
טוב

4 יורו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 


 

ברטון, פיונה

האלמנה

אילן פן

348 עמ'

פן ידיעות אחרונות
טוב

4 יורו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 

ברי, מקס

סירופ

מאירה לבנת

244 עמ'

ספרית מעריב
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

ברידג', אן

אביב באיליריה
רנה ורבין

351 עמ'

ערבי נחל ידיעות ספרים
טוב

4 יורו


 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 
 

ברייס, סטפן

בורא המלאכים
ענבל זילברשטין

382 עמ'

כתר
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מהולנדית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

ברכט, ברטולד

רומן בגרוש

צבי ארד

282 עמ'

זמורה ביתן

טוב - כריכה קשה

 3 אירו
 

 

שם סופר                

כותר

מגרמנית

מס' עמודים

הוצאה                   

מצב

מחיר

 

ברינק, אנדרה

זכות התשוקה

בועז וייס

283 עמ'

קולות

טוב

 4 אירו
 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים

הוצאה                   

מצב

מחיר

 

בריקו, אלסנדרו

סיטי

לילך עינב בר ציון

357 עמ'

כנרת

טוב

 4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאיטלקית

מס' עמודים

הוצאה                   

מצב

מחיר

 

ברק, ג'יימס לי

דרך קנה הסוכר

אודי תגרי

331 עמ'

עם עובד
טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

ברקלי, לינווד

קרוב מדי הביתה

נעה שביט

368 עמ'

מודן

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

ג'אסט, וורד

שכחה

עפרה אביגד

268 עמ'

עברית כתר
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

גארי, רומן

עפיפונים

אביטל ענבר

346 עמ'

עם עובד
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מצרפתית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

גארי, רומין

הבטחה עם שחר

ש.מ.עוגן

256 עמ'

ספרית פועלים
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מצרפתית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

שמור

גהוש, אמיטאב (אותו הסופר איות שונה: "גוש")

ארמון הזכוכית
נעה שביט

512 עמ'

כנרת
טוב

4 אירו
שמור

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

גוש, אמיטאב (אותו הסופר איות שונה: "גהוש")

בארץ עתיקה
עדי גינצבורג-הירש

300 עמ'

חרגול
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

גודה, לוראן

השמש של בני סקורטה
ניר רצ'קובסקי
170 עמ
'

כתר
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מצרפתית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

גודווין, גייל

הבעל הטוב
עדי גינצבורג-הירש

463 עמ'

מודן
טוב

3 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

גודמן, אלגרה

אינטואיציה

דפנה לוי

439 עמ'

פן - ידיעות ספרים

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

גוודה, שילפי סומאיה

הבת הסודית

ניצה פלד

382 עמ'

סימנים  ידיעות אחרונות - ספרי חמד

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

גוואלדה, אנה

אהבתיה

חגית בת-עדה

160 עמ'

כנרת
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מצרפתית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

גוטרסון, דייויד

שלג יורד על ארזים

עודד פלד

439 עמ'

מודן
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

ג'ויס, רייצ'ל

שתי שניות
יעל אכמון

348 עמ'

זמורה ביתן
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 
 

גולדינג, ויליאם

היורשים
א. נמרוד

430 עמ'

אסטרולוג
בינוני

3 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

גולדמן, ויליאם

שליטה

שלמה גונן

311 עמ'

זמורה ביתן
טוב

3 אירו
 

 

שם סופר                

כותר
מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 

 
 

גולדן,ארתור

זיכרונותיה של גיישה
נועם יורן

430 עמ'

ידיעות אחרונות
טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

ג'וליי, מירנדה

האיש הרע

יעל אכמון

269 עמ'

כנרת זמורה ביתן
טוב 

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

ג'ונס, בן

אוכל החבלים

בועז וייס

239 עמ'

מודן

טוב

 4 אירו

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

ג'ונס, ברנדן ו.

האביב שבלב
קטיה בנוביץ'

414 עמ'

ידיעות ספרים

טוב

4 אירו

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

ג'ונס, לויד

שמ

יצהר ורדי
 219 עמ'

מודן כנרת זמורה ביתן
טוב

4  אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

ג'ונס, סיידי

המנודים

נעה בן-פורת

303 עמ'

אריה ניר

טוב

4 אירו
 

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 


שמור

ג'ונס, קלי

האישה ששמעה צבעים

עידית שורר

441 עמ'

ידיעות ספרים

טוב

4 אירו
שמור
 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 

 

גוסטפסון, לארס

ההצרחה השלישית של ברנארד פוי

רות שפירא

382 עמ'

עם עובד

טוב

 4 אירו

שם סופר                

כותר

משוודית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

 

גוף, ג'וליאן

ג'ונו וג'ולייט

שלומית אבירם

328 עמ'

כנרת

טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 

 

ג'ורדנו, פאולו

בדידותם  של המספרים הבודדים

יערית טאובר

293 עמ'

כתר

טוב

 4 אירו

שם סופר                

כותר

מאיטלקית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

ג'יימס, א.ל.

חמישים גוונים של אופל

ורד ארביב

623 עמ'

ידיעות ספרים

טוב

4 אירו
 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

 
 

ג'יימס, א.ל.

חמישים גוונים של שחרור

ורד ארביב

623 עמ'

ידיעות ספרים

טוב

4 אירו
 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

 
 

ג'יימס, א.ל.

גריי - חמישים גוונים של אפור - סיפורו של כריסטיאן

תמי איינשטיין

598 עמ'

ידיעות ספרים

טוב

4 אירו
 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

 

ג'יימס, פיטר

לא לגמרי מת

אריה חשביה

438 עמ'

קוראים

טוב

4 אירו
 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

 

ג'יימס, פיטר

מת מחר

יאיר לוינשטיין

584 עמ'

קוראים

טוב

4 אירו
 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

 

גילברט, אליזבת

לאכול להתפלל לאהוב

יעל סלע-שפירו

 399 עמ'

כנרת זמורה ביתן
טוב 

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

גילברט, אליזבת

להתחתן

קטיה בנוביץ'

 303 עמ'

כנרת זמורה ביתן
טוב 

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

גילהם, דייוויד

עיר של נשים

עידית שורר

 391 עמ'

מטר
טוב 

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

גינצבורג, נטליה

לקסיקון משפחתי

מרים שוסטרמן

189 עמ'

עם עובד
בסדר 

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאיטלקית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

גינצבורג, נטליה

ככה זה קרה

מירון רפופורט

91 עמ'

הקיבוץ המאוחד
טוב 

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאיטלקית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

גלטאואר, דניאל

שלך לנצח
דפנה עמית
187 עמ
'

כתר
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מגרמנית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר
 

ג'מבנקו, ו"מ

מתנת האפלה
אהרון לפידות
498 עמ
'

כתר
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר
 

 
 

ג'ן, גיש

מונה בארץ המובטחת
יעל ענבר

416 עמ'

ינשוף
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 

ג'נובזי, פאביו

פיתיונות חיים

מונה גודאר

396 עמ'

כתר
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאיטלקית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

 

ג'נסן, ג'יין

המשוואה של דנטה

נורית לוינסון

532 עמ'

אופוס

טוב

 4 אירו

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

 

ג'ס-קוק, קרולין

זיכרונותיי מן העתיד

כנרת היגינס-דוידי

305 עמ'

מודן

טוב

 4 אירו

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

גסקל, ויטני

שאלה של מזל

אורית ירדן

374 עמ'

ספרית מעריב

טוב

 4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר

 
 


 

גראהם, לורי

החיים על פי לובקה

יואב כ"ץ

 334 עמ'

ידיעות ספרים
טוב 

4 אירו

 

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

גראס, גינטר

קילוף הבצל

חנה לבנת

396 עמ'

זמורה ביתן
טוב

4 אירו
 

שם סופר                

כותר

מגרמנית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

גראס, גינטר

המאה שלי

ד"ר חנה שורץ-אייזלר

319 עמ'

זמורה ביתן
טוב

4 אירו
 

שם סופר                

כותר

מגרמנית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

גרדנר, ליסה

הכי בעולם

רוני בק

383 עמ'

כנרת זמורה ביתן
טוב

4 אירו
 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

גרואן, שרה

מים לפילים
ארז אשרוב
381 עמ
'

כנרת זמורה ביתן

טוב

4 אירו
 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

גרוס, אנדרו

המרחב הכחול

יריב ספיר

349 עמ'

כנרת מטר
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

גרוסמן, פול

הסהרורים
דפנה לוי
352 עמ
'

ספרית מעריב
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 
שמור

גרוף, לורן

הסודות של אגם טמפלטון

שרון פרמינגר

247 עמ'

כתר

טוב

4 אירו
שמור

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

גרייזר, ג'יג'י ליבנג'י

רעיה על קו הזינוק

שלומית הנדלסמן

336 עמ'

מודן

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

גרין, ג'ון

אשמת הכוכבים

רנה ורבין

286 עמ'

ידיעות ספרים

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

גרינברג, דן

אבא בהיריון
גילה וולף

 162 עמ'

אור-עם
טוב

4 אירו


 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

גרישם, ג'ון

המושבע האחרון
שלומית הנדלסמן

311 עמ'

מודן
טוב

4 אירו


 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

גרישם, ג'ון

הזימון
שלומית הנדלסמן

330 עמ'

מודן
טוב

4 אירו


 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

גרישם, ג'ון

הסחטן
כנרת היגינס-דוידי

364 עמ'

מודן
טוב

4 אירו


 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

גרישם, ג'ון

הערעור
אינגה מיכאלי

360 עמ'

מודן
טוב

4 אירו


 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

גרישם, ג'ון

מלך הנזיקין
עדי גינצבורג-הירש

316 עמ'

מודן
טוב

4 אירו


 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

גרישם, ג'ון

מחוז פורד

בועז וייס

237 עמ'

מודן

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

גרישם, ג'ון

הברוקר

שלומית הנדלסמן

316 עמ'

מודן

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

גרישם, ג'ון

מוריד הגשם

עמנואל לוטם

486 עמ'

זמורה ביתן

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

גרישם, ג'ון

בית צבוע

עדי גינצבורג-הירש

310 עמ'

מודן

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

גרישם, ג'ון

לשחק בשביל פיצה

בלהה רוזנפלד

245 עמ'

מודן

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

גרישם, ג'ון

משחק המושבעים

צילה אלעזר

409 עמ'

כתר

ככה

3 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

גרישם, ג'ון

האחווה
עדי גינצבורג-הירש

332 עמ'

מודן
טוב

4 אירו


 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

גרישם, ג'ון

סחיטה
נורית לוינסון

339 עמ'

מודן
טוב

4 אירו


 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 

גרישם,  ג'ון

תיק שקנאי

שרון פרמינגר

355 עמ'

זמורה ביתן
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

 

גרישם,  ג'ון

הפירמה

שרון פרמינגר

389 עמ'

זמורה ביתן
בסיר

3 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

 

גרישם, ג'ון

פרקליט רחוב

עדי גינצבורג-הירש

334 עמ'

מודן

טוב

 4 אירו
 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים

הוצאה                   

מצב

מחיר
 

 

 

גרישם, ג'ון

עת להרוג
עמנואל לוטם

501 עמ'

זמורה ביתן
טוב

4 אירו


 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

גרישם, ג'ון

התא
עמנואל לוטם

537 עמ'

זמורה ביתן
טוב

4 אירו


 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 
 

גרלנד, אלכס

החוף
דני אמיר

510 עמ'

ידיעות אחרונות - ספרי חמד
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 

גרנדס, אלמודנה

רוחות עזות

מואיז בן הרוש
 621 עמ'

כנרת זמורה ביתן
טוב

4  אירו
 

שם סופר                

כותר

מספרדית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

גרנוויל, קייט

הנהר הסודי

מירון אוריאל

213 עמ'

מ.מזרחי

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

דאונר, לזלי

הפילגש האחרונה

דורית בריל-פולק
 484 עמ'

מודן
טוב

4  אירו
 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

דאל, ג'וליה

אחד משלנו

אילן פן
 288 עמ'

פן ידיעות ספרים
טוב

4  אירו
 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 
 

דה-בובואר, סימון

אשה שבורה
מרים טבעון
206 עמ
'

זמורה ביתן

טוב - כריכה קשה

4 אירו
 

שם סופר                

כותר

מצרפתית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

 

 דה בלזק, אונורה

אשה בת שלושים

אירית עקרבי

189 עמ'

עם עובד

טוב

4 אירו
 

שם סופר                

כותר

מצרפתית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 
 
 

דה לוקה, ארי

היום שלפני האושר
מרים שוסטרמן-פדובאנו
137 עמ
'

הקיבוץ המאוחד
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאיטלקית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

 
 

דה לוקה, ארי

היפוכו של אחד
אורי ש. כהן
152 עמ
'

הקיבוץ המאוחד
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאיטלקית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 


 

דה לוקה, ארי

הר אדוני
מרים שוסטרמן-פדובאנו
142 עמ
'

הקיבוץ המאוחד
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאיטלקית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

דה-מיל, נלסון

משחק האריה
ענת ויקסלבאום
625 עמ
'

נירם
טוב

4 אירו

 

 

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

דה-מיל, נלסון + בלוק, תומס

מצב חירום
ענבל שגיב
320 עמ
'

נירם
טוב

4 אירו

 

 

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

דה רוברטיס, קרולינה

ההר הבלתי נראה
דנה אלעזר-הלוי
446 עמ
'

מטר

טוב

4 אירו
 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

דה רוניי, טטיאנה

בומרנג

אביגיל בורשטיין

303 עמ'

כנרת זמורה ביתן
טוב

4 אירו

שם סופר                

כותר

מצרפתית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

דה רוניי, טטיאנה

המפתח של שרה

אביגיל בורשטיין

317 עמ'

כנרת זמורה ביתן

טוב

 4 אירו
 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים

הוצאה                   

מצב

מחיר
 

 

  

דובלטוב, סרגיי

המזוודה
סיון בסקין

299 עמ'

אחוזת בית
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מרוסית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

  

דונהיו, אמה

חדר
קטיה בנוביץ'

341 עמ'

ידיעות ספרים
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 

דוננט, שרה

הולדת ונוס

יעל אכמון

398 עמ'

כנרת זמורה ביתן
טוב 

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

דוסטויבסקי, פ.

החטא ועונשו - מקוצר!!!
ברוך קרוא
200 עמ
'

אור-עם
טוב

3 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מרוסית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

דוקטורוב, א"ל

עיר האלוהים

מרים יחיל-וקס

 330 עמ'

זמורה ביתן
טוב 

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

דורנסטיין, קן

הנער שנפל מן השמים

יצהר ורדי

334 עמ'

זמורה ביתן

טוב

 4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

דיאמנט, אניטה

האוהל האדום
שרונה גורי

253 עמ'

מטר
טוב

4 אירו


 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 
 

דיאמנט, אניטה

הימים האחרונים של דוגטאון
שרונה גורי

264  עמ'

מטר
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 
 
 

דיוואקרוני,  צ'יטרה בנרג'י

אדונית התבלינים
צילה אלעזר

275 עמ'

מחברות לספרות
טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 
 
 

דיוואקרוני,  צ'יטרה בנרג'י

אחות לבי
צילה אלעזר

342 עמ'

מחברות לספרות
טוב

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 
 

 

 

דיון, קארן

בתו של מלך הביצה
קטיה בנוביץ'
275 עמ
'

הכורסא
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

דייוידסון, ליונל

ארוכה הדרך לשילה
יוסף כרוסט
265 עמ
'

מועדון ישראלי לתרבות
טוב - כריכה קשה

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

דיל, ויליאם

לבן תאיילנדי

מיכאל תמרי

447 עמ'

עם עובד
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

דין, דברה

השוטה הקדושה מפטרבורג
הדסה הנדלר
205 עמ
'

סלע
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

דין, דברה

המדונות של לנינגרד
מרינה גרוס-לרנר
211 עמ
'

מודן
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

דיראס, מארגריט

סכר נגד האוקיאנוס השקט

מרים טבעון

237 עמ'

ספרית מעריב
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מצרפתית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

דירמנט, פרידריך

ההבטחה והתקלה

רות בונדי

155 עמ'

עקד/גוונים
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מגרמנית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 
 

דלילו, דון

מאו II

 איה ברויאר

253 עמ'

זמורה ביתן
טוב 

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

דלילו, דון

נקודת אומגה

לאה ששקו

95 עמ'

ספרית מעריב
טוב 

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

דללנד, ארנו

המלכודת של דנטה

רמה איילון

411 עמ'

כנרת זמורה ביתן
טוב 

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מצרפתית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

דל מסטו, אנטוניו

מעשה בכבשה

רינת שניידובר

188 עמ'

כנרת זמורה ביתן
טוב 

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מספרדית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

דלקור, גרגואר

הדברים שאני רוצה

חגי שור

156 עמ'

כנרת זמורה ביתן
טוב 

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מצרפתית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

דנטיקה, אדוויג'

קני הסוכר המרים

עדי יותם
 265 עמ'

כנרת
טוב

4  אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

דניאלס, ג'יי

המקום שאליו אני שייכת

כנרת הדס

221 עמ'

ספר לכל

טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

דסוואני, קאוויטה

למטרות נישואים

צילה אלעזר

234 עמ'

מחברות לספרות
טוב

4 אירו

 

שם סופר                

כותר

מאנגלית

מס' עמודים       
הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

דפנט, וירז'יני

זיין אותי

מיכה פרנקל

 240 עמ'

בבל
טוב 

4 אירו

 

 

שם סופר                

כותר

מצרפתית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב

מחיר 

 

 

דרגומן, ג'רג'

המלך הלבן
אבי דקל
255 עמ
'

מודן
טוב

4 אירו


 

שם סופר                

כותר

מהונגרית

מס' עמודים       

הוצאה                   

מצב